Pre detičky od 2-3 rokov

Cenník SMŠ SOVIČKA pre detičky do 3 rokov

Cenník je platný od 01.02.2020

 

Celodenná starostlivosť 2-3 roky                         319 € mesačne                             + 3,30 € strava/ deň
Suma platí pre celodenný pobyt (6:30- 17:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

Poldenná starostlivosť 2-3 roky                           230 € mesačne                            + 3,30 € strava/ deň
Suma platí pre poldenný pobyt (7:00-12:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné*  a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

Trojdňový pobyt 2 – 4 roky 

  • Poldenná starostlivosť     129 € (max. 12 dní v mesiaci)
  • Celodenná starostlivosť   189 €

Jednodňový pobyt                                                   25 €/deň
Ponúkame počas roka iba pre deti, ktoré ku nám chodia na letné prázdniny.

Táto suma zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

 

ADAPTÁCIA

I.       časť: 2hod(1 deň pobytu)

II.     časť: 2dni do 12:00(2a 3 deň pobytu)

III.   časť: maximálna dĺžka pobytu podľa rozhodnutie (4 a ďalšie dni pobytu)

Dĺžku adaptácie určujeme aj podľa dieťaťa a jeho schopnosti začleniť sa do kolektívu

Súrodenecký program

Platí pre celodenný pobyt v prípade ak z jednej rodiny navštevujú minimálne dve deti SMŠ SOVIČKA , 10€ sa odráta z mesačného poplatku pre každé dieťa, suma sa odpočíta z ceny školného a nevzťahuje sa na cenu stravného.

Vernostný program

Vernostný program platí pre celodenný pobyt v prípade, ak dieťa navštevovalo v predchádzajúcom školskom roku SMŠ Sovičku minimálne 6 mesiacov. Vypočítava sa z ceny hradenej v predchádzajúcom školskom roku za celodenný pobyt. Suma 10€ sa odpočíta z ceny školného a nevzťahuje sa na cenu stravného. Vernostný program sa obnovuje každý rok.