Pre detičky od 3 rokov

Cenník SMŠ SOVIČKA pre detičky od 3-6 rokov

Cenník je platný od 01.02.2020

Sme cenovo najvýhodnejšia súkromná škôlka v Žiline, samozrejmosťou je súrodenecký a vernostný program.

Prioritne prijímame deti od 3 rokov veku.

Celodenná starostlivosť 3-6 rokov                       229 € mesačne           + 3,30 € strava/ deň
Suma platí pre celodenný pobyt (6:30- 17:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

Poldenná starostlivosť 3-6 rokov                         180 € mesačne              + 3,30 € strava/ deň
Suma platí pre poldenný pobyt (7:00-12:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

Trojdňový pobyt 2 – 4 roky 

  • Poldenná starostlivosť     129 €
  • Celodenná starostlivosť   189 €

Jednodňový pobyt                                                      25 €/deň
Táto suma platí pre jednodňový (6:30-17:00)

Táto suma zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

Adaptačný pobyt                                                        ZADARMO
Tento jednorázový pobyt je bez stravy s trvaním max. 3 hodiny.

Pobyt zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ

*školné– starostlivosť o dieťa, odborný personál, edukačné aktivity, výučba anglického jazyka hravou formou, hračky a didaktické prostriedky, materiály potrebné na vyučovanie, hygienické potreby, posteľná bielizeň, uteráky a ich pranie, návštevy podujatí,  darčeky pri príležitostí sviatkov detí, fotky z akcií v elektronickej podobe

Súrodenecký program

Platí pre celodenný pobyt v prípade ak z jednej rodiny navštevujú minimálne dve deti SMŠ SOVIČKA , 10€ sa odráta z mesačného poplatku pre každé dieťa, suma sa odpočíta z ceny školného a nevzťahuje sa na cenu stravného.

Vernostný program

Vernostný program platí pre celodenný pobyt v prípade, ak dieťa navštevovalo v predchádzajúcom školskom roku SMŠ Sovičku minimálne 6 mesiacov. Vypočítava sa z ceny hradenej v predchádzajúcom školskom roku za celodenný pobyt. Suma 10€ sa odpočíta z ceny školného a nevzťahuje sa na cenu stravného. Vernostný program sa obnovuje každý rok.