Aktuálne prebieha

 • krúžok „Obratníček“
 • exkurzia „Muzeum dopravy“ Rajecké Teplice,
 • exkurzia   Rosenfeldov palác Žilina,
 • výlety na okolité hrady a zámky
 • plaváreň Žilina
 • letné čítanie a hranie v mestskej knižnici
 • návšteva trhov a výstav
 • poldenné prechádzky do okolitých parkov
 • výlet na vodné dielo Žilina
 • jungle Park
 • návšteva Mini Zoo a farmy „Bardy“