Pre detičky od 2-3 rokov

Cenník SMŠ SOVIČKA pre detičky do 3 rokov

Cenník je platný od 01.02.2020

 

Celodenná starostlivosť 2-3 roky                         319 € mesačne                             + 3,10 € strava/ deň
Suma platí pre celodenný pobyt (6:30- 17:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

Poldenná starostlivosť 2-3 roky                           230 € mesačne                            + 3,10 € strava/ deň
Suma platí pre poldenný pobyt (7:00-12:00 alebo od 11:00-16:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné*  a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

Jednodňový pobyt                                                   25 €/deň
Táto suma platí pre jednodňový pobyt (6:30-17:00)

Táto suma zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)

Adaptácia                                                       ZADARMO
Adaptácia prebieha počas jedného týždňa v trvaní cca 12 hod. Počet hodín strávených v MŠ počas týchto piatich dní závisí od adaptačnej schopnosti dieťaťa na nové prostredie.

Pobyt zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ

*školné- starostlivosť o dieťa, odborný personál, edukačné aktivity, krúžky, hračky a didaktické prostriedky, materiály potrebné na vyučovanie, hygienické potreby, posteľná bielizeň, uteráky a ich pranie, návštevy podujatí, krúžková činnosť, darčeky pri príležitostí sviatkov detí, fotky z akcií v elektronickej podobe

Súrodenecký program

Platí pre celodenný pobyt v prípade ak z jednej rodiny navštevujú minimálne dve deti SMŠ SOVIČKA , 10€ sa odráta z mesačného poplatku pre každé dieťa, suma sa odpočíta z ceny školného a nevzťahuje sa na cenu stravného.

Vernostný program

Vernostný program platí pre celodenný pobyt v prípade, ak dieťa navštevovalo v predchádzajúcom školskom roku SMŠ Sovičku minimálne 6 mesiacov. Vypočítava sa z ceny hradenej v predchádzajúcom školskom roku za celodenný pobyt. Suma 10€ sa odpočíta z ceny školného a nevzťahuje sa na cenu stravného. Vernostný program sa obnovuje každý rok.