Informačná povinnosť

Informačná povinnosť – 2018 – MŠ ENPORA, s.r.o.

Informačná povinnosť – 2018 – MŠ ENPORA, s.r.o.-ZSČ

GDPR – Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:
Enpora s.r.o.
V. Javorku 29/1,010 01 Žilina
Slovenská republika
IČO: 36423785

Zodpovedná osoba:
v zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679, resp. §44 Zákona č.18/2018 Z.z.

BROS Computig s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Slovenská republika
IČO: 36734390
Miroslav Bros, tel.: +421 903 606458
email: brosland@brosland.eu