Kontakty

Zriaďovateľ:  ENPORA, s.r.o. , V. Javorku 29, 010 01 Žilina

Email: info@sovickasms.sk, enpora@enpora.sk
Telefón: SMŠ Sovička  0911 527 696


Riaditeľ: Mgr. Barbora Lauková Dr., 0911 527 696

Konateľ:  Ing. Ľubomír Gašperec