Krúžky

Kolektívne krúžky v rámci školného:

  • angličtina (rozšírená výučba anglického jazyka)
  • výtvarný krúžok
  • hudobný krúžok
  • tanečný krúžok
  • nemčina

Nadštandardné krúžky:

  • plávanie
  • joga
  • malý kuchár/záhradník
  • dramatický krúžok

Nadštandardné krúžky otvárame, ak máme aspoň päť prihlásených detí. Cena nadštandardného krúžku je 40 eur/10 lekcií, krúžok prebieha vždy jedenkrát do týždňa.