Krúžky

Kolektívne krúžky v rámci školného:

  • angličtina (rozšírená výučba anglického jazyka)
  • logopedické okienko v malej triede

Nadštandardné krúžky:

  • plávanie(podľa záujmu rodičov)