O nás

Sme súkromná materská škola „SOVIČKA“ s dlhoročnou tradíciou na ulici Vendelína Javorku v Žiline. Sme moderné vzdelávacie zariadenie určené pre detičky od 2-6 rokov.

Poslaním našej materskej školy „SOVIČKA“ je všestranný rozvoj detičiek pomocou tvorivo-humanistickej výchovy rozpracovanej v Školskom vzdelávacom programe SMAJLIK.

Individuálnym prístupom k deťom, vytváraním priateľskej, tvorivej klímy a atmosféry vo výchovno-vzdelávacom procese  podporujeme všestranný vývoj dieťaťa, rozvoj jeho kognitívnej, emocionálnej úrovne i logického myslenia. Deti vedieme  k samostatnému riešeniu problémov i ku kritickému mysleniu. Slobodnou voľbou plánovania  vlastného systému učenia sa, stimulujeme u detí sebahodnotenie a tým zvyšujeme ich motiváciu k získavaniu nových poznatkov. Snažíme sa v plnej miere prehĺbiť osobnú skúsenosť detí prostredníctvom hry , ako jednej z najprirodzenejších a najdôležitejších činností, prostredníctvom ktorej dochádza k nenásilnému učeniu. Využívame formy projektového a zážitkového učenia, metódy environmentálnej a globálnej výchovy s dôrazom na koncept tzv. trvalo udržateľného rozvoja, pričom preferujeme voľnú a spontánnu hru, bádateľské i praktické aktivity.

Naša škôlka je zaradená do siete školských a školských zariadení MŠ SR a sme prvá ministerstvom školstva akreditovaná súkromná materská škola v Žiline, čo je zárukou kvality nášho zariadenia aj práce učiteliek.

Menší počet detí v triedach je zárukou individuálneho prístupu k nim. Samozrejmosťou je rozšírená výučba anglického jazyka. S našimi škôlkarmi realizujeme rôzne pohybové aktivity a to nielen v rámci edukácie. Tvorivé myslenie rozvíjame  pomocou tvorivých dielní.  Ponúkame v spolupráci s tímom logopédov, fyzioterapeutov, či odborných pedagogických zamestnancov bezplatné skupinové, ale aj individuálne stimulačné programy. Prebiehajú  priamo v našej materskej škole a to hravou formou, pomocou obrázkov, názornými predmetmi, maňuškami, či hudobnými nástrojmi.

Detičky prijímame počas celého roka a ponúkame celodennú aj poldennú starostlivosť.

Otváracie hodiny našej materskej školy sme prispôsobili pracujúcim rodičom. Preto je naša „SOVIČKA“ otvorená už od 6.45 do 16.30, takže sme naozaj skvelou voľbou pre pracovne vyťažené mamičky a oteckov.

Súčasťou areálu našej škôlky je aj veľký trávnatý dvor s detským ihriskom, cca 1100 m2, čo Vaše deti, ako aj Vy, rodičia, určite oceníte.

Sme otvorení názorom, návrhom a požiadavkám rodičov našich malých zverencov.

Záleží nám na tom, aby sa u nás detičky cítili dobre, aby boli spokojné a samozrejme, aby boli spokojní aj ich rodičia.

Sme cenovo najvýhodnejšia súkromná škôlka v Žiline, rodičia majú možnosť využiť príspevok štátu vo výške 370€ (pre deti do troch rokov), a samozrejmosťou je súrodenecký a vernostný program.