Cenník

 CENNÍK ZA SLUŽBY A STRAVU PLATNÝ OD 1.1.2023

 

Cena stravy 4,80/deň

 

Cenník za služby

Deti do 3 rokov

 • Celodenná starostlivosť 380 eur mesačne +4,80 strava/deň
 • Poldenná starostlivosť 280 eur mesačne +4,80 strava/deň

Deti od 3-6 rokov

 • Celodenná starostlivosť 280 eur mesačne +4,80 strava/deň
 • Poldenná starostlivosť 240 eur mesačne +4,80 strava/deň

Deti so ŠVVP

 • Celodenná starostlivosť 390 eur mesačne +4,80 strava/deň
 • Poldenná starostlivosť 340 eur mesačne +4,80 strava/deň

Táto suma mesačne zahŕňa: 

 1. školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
 2. celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)
 3. nákup rôznych didaktických pomôcok pre špeciálne potreby detí
 4. individuálnu edukáciu so špeciálnou pedagogičkou našej SMŠ

Trojdňový pobyt

 • Celodenná starostlivosť 230 eur mesačne +4,80 strava/deň
 • Poldenná starostlivosť 160 eur mesačne +4,80 strava/deň

Táto suma mesačne zahŕňa: 

 1. školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
 2. celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)
 3. nákup rôznych didaktických pomôcok pre špeciálne potreby detí
 4. individuálnu edukáciu so špeciálnou pedagogičkou našej SMŠ

 

ADAPTÁCIA

I.       časť: 2hod(1 deň pobytu)

II.     časť: 2dni do 12:00(2a 3 deň pobytu)

III.   časť: maximálna dĺžka pobytu podľa rozhodnutie (4 a ďalšie dni pobytu)

Dĺžku adaptácie určujeme aj podľa dieťaťa a jeho schopnosti začleniť sa do kolektívu

Súrodenecký program

Platí pre celodenný pobyt v prípade ak z jednej rodiny navštevujú minimálne dve deti SMŠ SOVIČKA , 10€ sa odráta z mesačného poplatku pre každé dieťa, suma sa odpočíta z ceny školného a nevzťahuje sa na cenu stravného.

Vernostný program

Vernostný program platí pre celodenný pobyt v prípade, ak dieťa navštevovalo v predchádzajúcom školskom roku SMŠ Sovičku minimálne 6 mesiacov. Vypočítava sa z ceny hradenej v predchádzajúcom školskom roku za celodenný pobyt. Suma 10€ sa odpočíta z ceny školného a nevzťahuje sa na cenu stravného. Vernostný program sa obnovuje každý rok.