Letný režim

Na deti z iných MŠ, ktoré majú záujem navštevovať MŠ cez letné prázdniny sa vzťahuje cenník „Letnej školy“.