Letný režim

Prevádzka materskej školy nebude počas leta prerušená.

Od 12.07. 2021 – 20.08. 2021 bude materská škola otvorená v režime letnej školy.

V režime letnej školy prijímame do SMŠ spravidla deti od 3 – 7 rokov.

Na deti z iných MŠ, ktoré majú záujem  navštevovať MŠ cez letné prázdniny sa vzťahuje cenník „Letnej školy“.