Letný režim

Prevádzka materskej školy nebude počas leta prerušená.

Od 12.07. 2021 – 20.08. 2021 bude materská škola otvorená v režime letnej školy.

V režime letnej školy prijímame do SMŠ spravidla deti od 3 – 7 rokov.

Na deti z iných MŠ, ktoré majú záujem  navštevovať MŠ cez letné prázdniny sa vzťahuje cenník „Letnej školy“.

Cenník letnej školy:

Celodenná starostlivosť 3-6 rokov                       255 € mesačne           + 3,10 € strava/ deň
Suma platí pre celodenný pobyt (6:30- 17:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)
  • výlety a exkurzie

Poldenná starostlivosť 3-6 rokov                         200 € mesačne              + 3,10 € strava/ deň
Suma platí pre poldenný pobyt (7:00-12:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)
  • výlety a exkurzie